Chạy Quyền | Phạm Bình Minh
Phạm Bình Minh » "chạy quyền"

"chạy quyền"

Chạy chức là đỉnh cao của tệ nạn chạy

Chạy chức là đỉnh cao của tệ nạn chạy

27/05/2018 Bà Bùi Thị An cho rằng: “Chạy chức là đỉnh cao của các tệ nạn chạy. Việc “chạy” luôn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, đạt đến nghệ thuật nên rất tinh vi”. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 thừa nhận tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy...

Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm “phấn đấu”

Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm “phấn đấu”

26/05/2018 | Theo Trung tướng Trần Văn Độ, chức vụ thường gắn với đặc quyền, đặc lợi nên sinh ra nhiều tiêu cực, trong đó có chạy chức, chạy quyền. Một trong những mục tiêu cụ thể được nêu tại Nghị...

Liệu cán bộ có đủ sức gõ cửa từng nhà dân để “chạy”?

Liệu cán bộ có đủ sức gõ cửa từng nhà dân để “chạy”?

25/05/2018 | Chuyện cán bộ tốt hay xấu thế nào, người dân đều biết cả. Vậy mà lâu nay quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ của chúng ta lại khép kín, người dân không thể biết nhân sự được bổ nhiệm...

Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

14/05/2018 | Việc Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả...

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

10/05/2018 | Việc bố trí các Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương sẽ giúp giảm thiểu tình trạng thiên vị, chạy chức, chạy quyền. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

10/05/2018 | Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 3 trọng tâm lớn, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm...

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

10/05/2018 | Nhìn nhận sâu xa, hiện tượng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu” là hệ quả trực tiếp từ cơ chế khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ. Trong Diễn văn khai mạc Hội nghị...

Tổng Bí thư: Khắc phục ‘chạy chức, chạy quyền’, ‘thân quen, cánh hẩu’

Tổng Bí thư: Khắc phục ‘chạy chức, chạy quyền’, ‘thân quen, cánh hẩu’

07/05/2018 | Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một nội dung lớn được tập trung xem xét tại Hội nghị Trung ương 7 khai mạc sáng 7-5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội...

“Chiếc phanh” cơ chế và “cái lồng” kiểm soát, ngăn ngừa

“Chiếc phanh” cơ chế và “cái lồng” kiểm soát, ngăn ngừa

04/05/2018 | Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực và hình ảnh “nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”. Để...

Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

03/05/2018 | LTS: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực tiễn công tác tổ chức cán bộ...

Không còn cửa cho người chạy chức?

Không còn cửa cho người chạy chức?

19/04/2018 | “Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý! Thông tin trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư...

Tại sao người ta phải ‘chạy’ và ‘chạy’ được chức quyền?

Tại sao người ta phải ‘chạy’ và ‘chạy’ được chức quyền?

02/04/2018 | ‘Do tâm không sáng của người có thẩm quyền mà thôi! Vẫn là lựa chọn cán bộ chủ chốt có đức – tài, còn nếu bộ lọc không tốt thì đầu ra không tốt’. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh...

Đảng quyết tâm chống chạy chức, chạy quyền

Đảng quyết tâm chống chạy chức, chạy quyền

31/01/2018 | Trong suốt hành trình đi cùng dân tộc, Đảng luôn nhấn mạnh yêu cầu tự chỉnh đốn, chống lợi ích cá nhân, chống suy thoái, tư lợi, tham nhũng. Trong công cuộc chỉnh đốn này, Đảng đặc biệt coi trọng...

Ai chạy, chạy ai, cần có câu trả lời

Ai chạy, chạy ai, cần có câu trả lời

20/01/2018 | Ai chạy và chạy ai? Lâu nay chúng ta vẫn nói công tác cán bộ là vấn đề khó nên Ban Tổ chức TƯ cần có lời giải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nói. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết...

“Chạy chức, chạy quyền là nỗi niềm trăn trở của Tổng Bí thư”

“Chạy chức, chạy quyền là nỗi niềm trăn trở của Tổng Bí thư”

19/01/2018 | Nói về tình trạng chạy chức, chạy quyền tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng nay, 19/1, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm...

Đưa ra khỏi bộ máy những người là lãnh đạo không có năng lực, liệu có đơn giản?

Đưa ra khỏi bộ máy những người là lãnh đạo không có năng lực, liệu có đơn giản?

21/11/2017 | Hơn 10 năm qua, công cuộc tinh giảm biên chế của chúng ta có thể nói là thất bại bởi các con số của Bộ Nội vụ đưa ra cho thấy bộ máy càng tinh giản lại càng phình to. Thành tích tinh giảm lại chỉ...