Phạm Bình Minh » "tàu tên lửa Molnia"

"tàu tên lửa Molnia"

Bầy “sói biển” Molniya mới của HQVN nhân bội sức mạnh với loạt tàu mang tên lửa Kalibr?

Bầy “sói biển” Molniya mới của HQVN nhân bội sức mạnh với loạt tàu mang tên lửa Kalibr?

31/10/2017“Chuẩn bị: ba… hai… một… Phóng!”. Lần lượt 11 quả tên lửa trên chiến hạm rời bệ phóng, theo quỹ đạo hướng thẳng tới mục tiêu. Bầy “sói biển” Molniya mới của HQVN nhân bội sức mạnh với loạt tàu mang tên lửa Kalibr? Đó là một “lát cắt” trong buổi thực hành tình huống...