Phạm Bình Minh » "tiền tệ Trung Quốc"

"tiền tệ Trung Quốc"

Trung Quốc lại can thiệp vào đồng Nhân dân tệ?

Trung Quốc lại can thiệp vào đồng Nhân dân tệ?

29/05/2017Việc thay đổi cách tính tỷ giá trung tâm có thể đi ngược lại tuyên bố trước đó của Trung Quốc về mục tiêu tự do hóa đồng Nhân dân tệ. Ảnh minh họa. Trung Quốc đang xem xét thay đổi cách tính tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng Nhân dân tệ (NDT) so với đồng USD. Đây là một động thái có thể làm giảm...