Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » kinh-te » “Biến động” tại hàng loạt doanh nghiệp nhà nước

(kinh-te) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cty mẹ – Tcty Rau quả, Nông sản; Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ Tài chính

Ngày 14/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Công ty Mua bán nợ Việt Nam; Trung tâm lưu ký chứng khoán; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.Cổ phần hóa năm 2015 đối với Công ty In Tài chính

Đối với các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Rau quả, Nông sản

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Rau quả, Nông sản (VEGETEXCO VIETNAM).

Hình thức cổ phần hóa là bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vốn điều lệ của VEGETEXCO VIETNAM là 713 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 71,3 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam, trong đó bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty 850.200 cổ phần, chiếm 1,19% vốn điều lệ; 27.669.800 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 38,81% vốn điều lệ;  42.780.000 cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược, chiếm 60% vốn điều lệ; Nhà nước không giữ cổ phần nào.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm cổ phần hóa là 328 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 302 người.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Rau quả, Nông sản rà soát lại phương án lao động, xác định số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, phương án chia số dư các quỹ trên (nếu có) theo quy định và thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo chế độ nhà nước quy định. Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động, mất việc làm được lấy từ tiền thu bán cổ phần của doanh nghiệp khi cổ phần hóa và thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Vinataba

Trước đó, ngày 13/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

Cụ thể, duy trì hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Công ty Thương mại miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá.

Giữ nguyên Công ty TNHH một thành viên Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá và chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vinawa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức lại Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki theo quy định của pháp luật.

Các công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Bắc Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa và Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá tiếp tục nắm giữ phần vốn đã đầu tư tại các Công ty cổ phần Hòa Việt, Ngân Sơn, Cát Lợi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Mục tiêu của Đề án này là xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Tổng công ty nhà nước mạnh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới;…

Theo Đề án tái cơ cấu, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là sản xuất kinh doanh thuốc lá. Bên cạnh đó, Tổng công ty được kinh doanh các ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm; ngành nghề kinh doanh khác do Bộ Công Thương quyết định.

Tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là hơn 7.163 tỷ đồng.

Đinh Bách (VnMedia)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!