Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » Thời sự » Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

(Thời sự) - Ngày nay, nói đến cụm từ “độc lập, tự do”, không chỉ nhân dân Việt Nam mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều biết đến đó là giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được sản sinh từ các cuộc kháng chiến kiên cường, bất khuất chống thực dân, đế quốc xâm lược của dân tộc ta.

Tranh phác họa Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Tranh phác họa Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!