Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » kinh-te » Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tập trung cổ phần hóa 5 công ty

(kinh-te) - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tập trung chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa 5 công ty cao su: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bà Rịa, Tân Biên trong năm 2015.

sao-su-1421049661890

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tập trung nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ chế chính sách phù hợp với những đặc thù thuộc Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển ngành công nghiệp chế biến cao su, tích cực tham gia bảo đảm an ninh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành hoạt động sản xuất của Tập đoàn cho phù hợp tình hình thực tế nhằm đạt hiệu quả sản xuất cao trong kinh doanh và sử dụng vốn nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính với lộ trình và thời gian thích hợp, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành. Hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2012-2015 phù hợp với khả năng tự cân đối nguồn vốn của Tập đoàn. Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chiến lược tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 100% vốn và doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi trên quỹ đất phát triển cao su, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn Tập đoàn cho áp dụng thí điểm một số cây trồng, vật nuôi trên quỹ đất trồng cao su với quy mô đủ lớn để rút kinh nghiệm. Khi có hiệu quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đại trà.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!