Phạm Bình Minh » "Bãi cạn Tư Chính"

"Bãi cạn Tư Chính"

Sóng Biển Đông cuộn trào Hội nghị Trung ương 11 hay bước chuyển lịch sử?

Sóng Biển Đông cuộn trào Hội nghị Trung ương 11 hay bước chuyển lịch sử?

09/10/2019Cú xâm nhập của tàu khảo sát Hải Dương 8 với sự bảo hộ của nhiều tàu vũ trang cỡ lớn, vào sâu trong vùng lãnh hải Việt Nam, chỉ còn cách đảo Hòn Lớn thuộc Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chừng 159km (tính đến ngày 8/10) đã phóng thêm một nhát cọ để dần hoàn tất bức họa mang tên ‘Trung Quốc xâm lược Việt...

Nghĩ về Tư Chính và hiện tượng ‘lạm phát’ lòng yêu nước

Nghĩ về Tư Chính và hiện tượng ‘lạm phát’ lòng yêu nước

26/08/2019 | Hành động xâm phạm chủ quyền của nhà cầm quyền Trung Quốc ở bãi Tư Chính thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế nước ta một lần nữa lại khơi dậy ý thức đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc...