Phạm Bình Minh » "Công ty Lâm nghiệp"

"Công ty Lâm nghiệp"

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

21/10/2015Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản...

Kon Tum, Đắk Nông sắp xếp, đổi mới các cty nông, lâm nghiệp

Kon Tum, Đắk Nông sắp xếp, đổi mới các cty nông, lâm nghiệp

15/10/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Kon Tum và Đắk Nông. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo...

Sắp xếp, đổi mới cty nông, lâm nghiệp 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai

Sắp xếp, đổi mới cty nông, lâm nghiệp 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai

15/10/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ...

Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

12/10/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,...

Sắp xếp công ty lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Sắp xếp công ty lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh

25/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2016. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,...

Sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa

05/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẽ duy trì,...