Phạm Bình Minh » "đại biểu hội"

"đại biểu hội"

“Những ngươi thích đùa” với cả… Quốc hội!

“Những ngươi thích đùa” với cả… Quốc hội!

18/05/2018Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Do yếu kém trình độ kiểu “Ông nói gà, bà nói vịt” hay thiếu trách nhiệm đến mức không thèm đọc văn bản? Thậm chí, có hay không sự “đùa giỡn” với cả Quốc hội? Chịu! Thôi thì đành hiểu theo cách của ông Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, họ là “những người thích đùa” với…...