Phạm Bình Minh » "Dịch vụ Internet"

"Dịch vụ Internet"

Công ty làm dịch vụ lạ của đại gia Cao Toàn Mỹ

Công ty làm dịch vụ lạ của đại gia Cao Toàn Mỹ

23/09/2016Công ty của vị đại gia Cao Toàn Mỹ, người liên quan đến vụ lùm xùm tình ái 16,5 tỷ đồng với Hoa hậu Phương Nga chuyên cung cấp những dịch vụ kết bạn trực tuyến, hẹn hò online trên thị trường. Đại gia Cao Toàn Mỹ Cao Toàn Mỹ, đại gia vướng vào “hợp đồng tình ái” 16,5 tỷ đồng với Hoa hậu...

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

07/02/2014 | Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch...