Phạm Bình Minh » "đính chính thông tin"

"đính chính thông tin"

Đà Nẵng đính chính phát biểu “sẽ xử lý người quay clip vụ Nhóm trẻ Mẹ Mười”

Đà Nẵng đính chính phát biểu “sẽ xử lý người quay clip vụ Nhóm trẻ Mẹ Mười”

27/05/2018 “Tại buổi họp báo chiều 25/5, phát biểu của ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê về việc xử lý người cung cấp thông tin là chưa phù hợp, gây hiểu nhầm, dễ dẫn đến suy diễn, hạn chế về quyền thông tin” UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) phát thông cáo báo chí: Phát biểu trao đổi...

Doanh nghiệp phải đính chính thông tin sai trong vòng 24 giờ

Doanh nghiệp phải đính chính thông tin sai trong vòng 24 giờ

17/09/2015 | Theo Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ ban hành thì doanh nghiệp phải tuân thủ định kỳ công bố 9 loại thông tin. Cụ thể, 9 loại thông tin này bao gồm:...