Phạm Bình Minh » "Hành vi giao cấu với trẻ em"

"Hành vi giao cấu với trẻ em"

Đừng nhân danh đạo đức làm “quan tòa” bôi tro trát trấu thêm cô giáo và nam sinh

Đừng nhân danh đạo đức làm “quan tòa” bôi tro trát trấu thêm cô giáo và nam sinh

08/03/2019Thời gian gần đây, báo chí và mạng xã hội đã và đang rầm rộ đưa tin, phân tích và bình luận về vụ thầy giáo dâm ô 13 nữ sinh ở Bắc Giang và cô giáo Bình Thuận vào khách sạn cùng nam sinh học lớp 10. Dư luận tỏ rõ sự bức xức của mình đối với những thầy cô gây ra tội lỗi, tuy nhiên trong đó có nhiều...