Phạm Bình Minh » "Hiệu ứng đám đông"

"Hiệu ứng đám đông"

Khi người Việt biểu tình vì tính “bầy đàn”

Khi người Việt biểu tình vì tính “bầy đàn”

12/06/2019Chưa thấy một “người Trung Quốc” nào bị ê mặt phải về nước vì sự phản đối của người Việt, nhưng cái có thể thấy đó là người Việt đã đổ máu. Chưa bao giờ, cái tính “nhã nhặn, hiếu khách” của người Việt trong con mắt bạn bè quốc tế, bị đánh mất nhanh chóng đến thế. Những lời kêu gọi...