Phạm Bình Minh » "học sinh quỳ gối"

"học sinh quỳ gối"

Quỳ không chết nhưng chết danh dự!

Quỳ không chết nhưng chết danh dự!

15/05/2019Cộng đồng mạng kháo nhau rằng: “Quỳ không chết, con hư mới chết”. Hư không chết được, con hỏng mới chết. Tuy nhiên, sao không chọn biện pháp giáo dục khác mà con vẫn không hư? Là giáo viên, nếu phụ huynh có đề xuất nhờ phạt quỳ, cũng không nên nghe. Mà phải giáo dục hiện đại văn minh và phải...