Phạm Bình Minh » "Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

"Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

Phát hiện 4 người đến Quảng Bình tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Phát hiện 4 người đến Quảng Bình tuyên truyền “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

27/05/2018Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phát hiện một nhóm có 4 đối tượng hoạt động liên quan đến tổ chức tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn, trong đó có một đối tượng từ Hà Nội vào Quảng Bình để xây dựng phong trào hội này. Thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy cho biết,...

Phát hiện gần 40 người theo “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại Huế

Phát hiện gần 40 người theo “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại Huế

12/05/2018 | Công an Huế tiếp tục phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 người hoạt động theo “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn thành phố Huế. Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa...