Phạm Bình Minh » "Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4"

"Kỷ niệm ngày thống nhất 30-4"

Tinh thần đoàn kết cả dân tộc mới là vũ khí vô địch

Tinh thần đoàn kết cả dân tộc mới là vũ khí vô địch

30/04/2018Việc hòa hợp, hòa giải dân tộc đòi hỏi phải có thời gian nhưng đồng thời phải có giải pháp để có thể hóa giải được những cản trở. Đã 43 năm trôi qua, kể từ khi non sông thu về một mối, nhưng những ngày 30/4 lịch sử này luôn là lúc chúng ta nhìn nhận lại một cách nghiêm túc vấn đề hòa hợp, hòa...

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

Quân dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

30/04/2018 | Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp. Được giải phóng trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, 43 năm trôi qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Hải quân...

Đại tướng Lê Đức Anh – Vị tướng chỉ huy cuối cùng còn lại của Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Lê Đức Anh – Vị tướng chỉ huy cuối cùng còn lại của Chiến dịch Hồ Chí Minh

30/04/2018 | 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi....

Ký ức về buổi chiều ngày 30/4/1975 lịch sử trong Dinh Độc Lập

Ký ức về buổi chiều ngày 30/4/1975 lịch sử trong Dinh Độc Lập

30/04/2018 | Ít người biết rằng sau khi quân giải phóng chiếm được Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, chiều hôm đó, ở địa điểm này vẫn còn có súng nổ, có chiến sĩ bị thương. Rất nhiều sách báo đã nói về các...

Nguyễn Trần Bạt luận về hòa hợp, hòa giải

Nguyễn Trần Bạt luận về hòa hợp, hòa giải

30/04/2018 | LTS. Trung thành, nhất quán hay là cố hữu một phong cách riêng có trong quan điểm, lập luận của học giả Nguyễn Trần Bạt? Lọt tai êm thuận hay nghịch nhĩ, có lẽ tùy thuộc vào sự thẩm định của bạn...

An ninh T4 và ‘kho tư liệu vô giá’ trong ngày 30-4 lịch sử

An ninh T4 và ‘kho tư liệu vô giá’ trong ngày 30-4 lịch sử

29/04/2018 | Trong ngày 30/4/1975 lịch sử, nhiệm vụ chiếm giữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia và Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn, Ty Cảnh sát Gia Định được giao cho lực lượng An ninh khu Sài Gòn – Gia Định (Ban...

Bài học hòa bình giữa chiến trường

Bài học hòa bình giữa chiến trường

29/04/2018 | “Cha tôi, trung tướng Cao Văn Khánh không phải là anh trai tướng Cao Văn Viên như tin đồn, nhưng các anh trai ông cũng làm dân biểu, tham gia chính trường Sài Gòn và cũng đi “học tập” sau 75 như...

Nuôi dưỡng truyền thống yêu nước từ mỗi gia đình

Nuôi dưỡng truyền thống yêu nước từ mỗi gia đình

29/04/2018 | Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta chứng minh sức mạnh to lớn của lòng dân. Đó là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng.  Vào tuổi 81, NSND Thế...