Phạm Bình Minh » "Luật Cán bộ – Công chức"

"Luật Cán bộ – Công chức"

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

Tuyệt đối ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

29/03/2019Mới đây, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.  Đáng chú ý, trong đó có nhiều đề xuất đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia cho đến cán bộ công chức viên chức – đối tượng trực tiếp nằm trong...

Bỏ quy định lãnh đạo DNNN phải là công chức nhằm chống tham nhũng

Bỏ quy định lãnh đạo DNNN phải là công chức nhằm chống tham nhũng

15/02/2019 | Bộ Nội vụ đề xuất sẽ bỏ quy định lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhà nước phải là công chức, viên chức. Theo đó, việc bỏ quy định lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập là cán bộ, công...

Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

11/02/2019 | Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức vừa được trình Chính phủ, quy định về xử lý cán bộ nghỉ hưu đã cơ bản “thành hình” với 2 luồng...

Từ chức và tự trọng của quan chức

Từ chức và tự trọng của quan chức

26/05/2018 | Ở nước ngoài, chỉ vì một cuộc điện thoại sơ ý trước khi máy bay cất cánh, một Bộ trưởng Giao thông lập tức viết đơn xin từ chức; để xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, người...