Phạm Bình Minh » "nghĩa vụ công an"

"nghĩa vụ công an"

Đề xuất giảm thời gian của công an nghĩa vụ xuống còn 2 năm

Đề xuất giảm thời gian của công an nghĩa vụ xuống còn 2 năm

18/06/2018Dự thảo Luật Công an nhân dân quy định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân từ 3 năm xuống còn 2 năm. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi. Nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2019 thay thế Luật Công an nhân dân năm...

Quy định mới về khám sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ CAND

Quy định mới về khám sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ CAND

27/05/2018 | Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải đảm bảo 7 chỉ số đặc biệt như: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; Màu và dạng tóc bình thường; Không bị rối loạn sắc tố da; Không có...

Độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

02/12/2016 | Độ tuổi tuyển chọn công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn...