Phạm Bình Minh » "Nguyễn Văn Viên"

"Nguyễn Văn Viên"

Khai trừ Đảng phó giám đốc lộ clip sex

Khai trừ Đảng phó giám đốc lộ clip sex

03/10/2016Thường vụ Huyện ủy Kế Sách, Sóc Trăng khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Viễn – người bị lộ clip sex gây xôn xao dư luận. Chiều nay, ông Lê Văn Uốl – Bí thư Huyện ủy Kế Sách cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Viễn – Phó giám...