Phạm Bình Minh » "nịnh"

"nịnh"

Lãnh đạo phải bản lĩnh trước bọn ‘siêu nịnh’

Lãnh đạo phải bản lĩnh trước bọn ‘siêu nịnh’

14/05/2019 Tôi cho rằng yếu tố quyết định nằm ở lập trường của người lãnh đạo. Nếu họ luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng thì mọi ý đồ xu nịnh sẽ bị “vô hiệu hóa”. Có cầu ắt có cung Tự cổ chí kim, trường phái “nịnh” vốn tồn tại gần như phổ biến. Nó hiện diện từ trong mỗi gia đình,...

“Lời nói thật đã hơn một lần chết chém!”

“Lời nói thật đã hơn một lần chết chém!”

14/05/2019 | Một xã hội mà “Thẳng thắn, thật thà thường thiếu thốn – Lách luồn, lươn lẹo lại leo lên” thì đó là bi kịch cho sự trung thực bởi “Lời nói thật thêm một lần chết chém”. Bộ Nội vụ...

Bộ Nội vụ không đồng tình thay đổi giờ làm việc trong các cơ quan hành chính

Bộ Nội vụ không đồng tình thay đổi giờ làm việc trong các cơ quan hành chính

09/05/2019 | “Giờ làm việc của các cơ quan hành chính phải thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan hành chính. Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên thời giờ làm việc như hiện nay”.  Bộ Nội vụ không...