Phạm Bình Minh » "pháo phòng không tự hành"

"pháo phòng không tự hành"

Việt Nam đủ khả năng tự nâng cấp ZSU-23-4M lên chuẩn M5

Việt Nam đủ khả năng tự nâng cấp ZSU-23-4M lên chuẩn M5

02/01/2018Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 hiện là xương sống trong lực lượng phòng không tầm thấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 cỡ 23 mm được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, sau hàng chục năm phục vụ trong biên chế vũ khí này đã trở nên...

Việt Nam trước gói nâng cấp ZSU-23-4 do Ukraine chào hàng

Việt Nam trước gói nâng cấp ZSU-23-4 do Ukraine chào hàng

16/10/2017 | Nhu cầu hiện đại hóa pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 của Việt Nam đã được đặt ra từ vài năm qua và đang ngày càng trở nên cấp thiết. Quân đội nhân dân Việt Nam nhận được những tổ hợp pháo...

Pháo ZU-23-2 Việt Nam diệt mục tiêu xa trên 5km

Pháo ZU-23-2 Việt Nam diệt mục tiêu xa trên 5km

11/09/2017 | Với phương án trang bị tên lửa cho pháo phòng không tự hành ZU-23-2, sức mạnh và tầm bắn của những vũ khí không còn mới sẽ tăng lên rất nhiều. Theo Kênh QPVN, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đang...

Pháo phòng không tự hành của Việt Nam có thể diệt tên lửa hành trình

Pháo phòng không tự hành của Việt Nam có thể diệt tên lửa hành trình

19/07/2016 | Nga vừa giới thiệu nguyên mẫu pháo phòng không tự hành ZAK-57 chuyên diệt tên lửa hành trình – tính năng hệ thống ZSU-23-4 Việt Nam cũng có thể hoàn thành. Pháo phòng không tự hành của Việt Nam có...

Với gói nâng cấp này, ZSU-23-4 Việt Nam sẽ là cận vệ tốt của S-300

Với gói nâng cấp này, ZSU-23-4 Việt Nam sẽ là cận vệ tốt của S-300

07/07/2016 | Trong biên chế chiến đấu của Quân đội Nga, hệ thống phòng không tầm xa S-300/400 thường được bảo vệ bởi các tổ hợp Pantsir-S1. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta cũng đi theo mô hình...