Phạm Bình Minh » "phát triển kinh tế tư nhân"

"phát triển kinh tế tư nhân"

Tập trung gỡ ‘nút thắt’ để phát triển doanh nghiệp tư nhân

Tập trung gỡ ‘nút thắt’ để phát triển doanh nghiệp tư nhân

06/06/2019Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, khẩn trương sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo hướng xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng, vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn nhân lực… Báo cáo...

Ông chủ tư nhân Việt: Bóng đá nổi danh Châu Á, sân bay đẳng cấp quốc tế

Ông chủ tư nhân Việt: Bóng đá nổi danh Châu Á, sân bay đẳng cấp quốc tế

02/05/2019 | Những tập đoàn kinh tế tư nhân đã gây dựng hình ảnh trên nhiều “mặt trận” như bóng đá, làm đường, sân bay, hàng không…  Dấu ấn ông chủ tư nhân Năm 2018, đầu năm 2019, bóng đá Việt Nam gặt...