Phạm Bình Minh » "phương án cổ phần hóa"

"phương án cổ phần hóa"

Đẩy nhanh cổ phần hóa Cty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Đẩy nhanh cổ phần hóa Cty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

30/09/2015Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Chu Lai trong năm 2015. Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo các...