Phạm Bình Minh » "quyền trẻ em"

"quyền trẻ em"

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại trong thế giới số

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại trong thế giới số

27/05/2018Trong bối cạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trong thế giới số, trẻ em có rất nhiều cơ hội được khai thác, tiếp cận nguồn thông tin và tri thức vô tận. Nhưng bên cạnh đó, trẻ em cũng gặp vô vàn nguy cơ bị tổn hại do thông tin không an toàn, lành mạnh. Lễ phát động tháng trẻ em năm 2018. (Ảnh: Hồng...

Phải chăng chúng ta vẫn đang nói về quyền trẻ em trên giấy?

Phải chăng chúng ta vẫn đang nói về quyền trẻ em trên giấy?

30/11/2017 | Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội. Mặc...

“Cần để trẻ em phát huy được chính kiến, nguyện vọng của mình”

“Cần để trẻ em phát huy được chính kiến, nguyện vọng của mình”

06/04/2016 | Quốc hội vừa biểu quyết thông qua dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) nay đổi tên thành Luật Trẻ em. “Cần để trẻ em phát huy được chính kiến, nguyện vọng của mình” Trao...

Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng chính sách liên quan đến trẻ em

Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng chính sách liên quan đến trẻ em

05/08/2015 | Các cơ quan nhà nước khi xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến trẻ em; nhà trường, cộng đồng, xã hội khi xây dựng và thực hiện quyết định, kế hoạch, hoạt động có liên...