Phạm Bình Minh » "sắp xếp"

"sắp xếp"

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

10/06/2019Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Ảnh minh họa Đề án trên được thực hiện từ nay đến năm 2030 với mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức...

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

23/05/2019 | Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32...

Tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

05/05/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ để cân đối nguồn vốn đầu tư các dự án của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Ảnh minh họa Cụ...

Hà Nội cần đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN

Hà Nội cần đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN

29/04/2014 | UBND thành phố Hà Nội cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN); xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng doanh nghiệp; chủ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14/05/2012 | Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định đã ký Quyết định Số 21/2012/QĐ-TTg, ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Từ ngày 1/7/2012, Quỹ...