Phạm Bình Minh » "tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E"

"tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E"

Tàu Pohang 20 không cần radar Garpun Bal vẫn bắn được Uran-E?

Tàu Pohang 20 không cần radar Garpun Bal vẫn bắn được Uran-E?

06/11/2019Vừa qua hình ảnh tàu hộ vệ săn ngầm Pohang do Hàn Quốc chuyển giao được Việt Nam tích hợp các ống phóng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E đã xuất hiện. Tàu 20 đã được lắp 2 cụm ống phóng KT-184 của tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E phía sau, ngay sát vị trí lắp đặt ngư lôi săn ngầm Mk 32, cấu hình...