Phạm Bình Minh » "Thanh tra Thành phố"

"Thanh tra Thành phố"

Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy trình

Sở GTVT TP.HCM bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy trình

08/11/2019Thanh tra thành phố TP.HCM vừa chỉ ra trong năm 2017 và 2018, Sở GTVT TP.HCM thực hiện bổ nhiệm 11 trường hợp, trong đó 9 trường hợp có thiếu sót, vi phạm. Cụ thể, ông Bùi Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư được bổ nhiểm khi không đủ tiêu chuẩn, chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị. Ông...