Phạm Bình Minh » "thoái vốn ngoài ngành"

"thoái vốn ngoài ngành"

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

14/10/2015Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp. 10 doanh nghiệp trên gồm: 1- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ là 50,7%);...

Quý II/2014, Chính phủ cho phép thoái vốn dưới mệnh giá

Quý II/2014, Chính phủ cho phép thoái vốn dưới mệnh giá

18/02/2014 | Đây là thông tin được Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo tại  Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 2014-2015, do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay (18/2) dưới...