Phạm Bình Minh » "Tình hình tôn giáo"

"Tình hình tôn giáo"

Bộ Ngoại giao lên tiếng trước báo cáo của Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao lên tiếng trước báo cáo của Mỹ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

11/05/2019Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (BNG) nhận định báo cáo của Mỹ vẫn còn một số những đánh giá không khách quan và trích dẫn những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam.  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Trước đề nghị của phóng viên cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao về việc...