Phạm Bình Minh » "Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

"Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

Xin đừng mượn tay cường quyền để tiêu diệt nước mắm truyền thống!

Xin đừng mượn tay cường quyền để tiêu diệt nước mắm truyền thống!

12/03/2019Có lẽ, nhiều người tiêu dùng đã biết đến thương hiệu nước mắm Phú Quốc, Cát Hải, Cà Ná, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang… đây các loại nước mắm cao đạm được sản xuất theo quy trình của ông cha truyền lại từ hàng trăm năm. Nhưng hôm nay chúng đang bị đe doạ sự tồn vong bởi dự thảo Tiêu chuẩn quốc...

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

18/02/2019 | Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực...