Phạm Bình Minh » "truyền đạo"

"truyền đạo"

Sự cứu rỗi con người chính là lao động, lương thiện và vị tha

Sự cứu rỗi con người chính là lao động, lương thiện và vị tha

27/04/2018Đầu tiên phải khẳng định rằng người viết rất tôn trọng tự do tín ngưỡng và nhận thấy, hầu hết tôn giáo đều mang lại những giá trị lớn cho cuộc sống và mang đến cho con người lòng tin hướng thiện. Một hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” Thế nhưng, trong thời gian gần đây, liên tục...