Phạm Bình Minh » "xuồng tuần tra cao tốc"

"xuồng tuần tra cao tốc"

Quý III, Mỹ sẽ giao thêm 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Việt Nam

Quý III, Mỹ sẽ giao thêm 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Việt Nam

13/04/2018Ngày 12/4, hãng đóng tàu vỏ nhôm Metal Shark (Mỹ) cho biết đã bàn giao 6 xuống tuần tra cao tốc loại Defiant 45 (dài 13,7 m) cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Phú Quốc, Kiên Giang. Xuồng tuần tra cao tốc Metal Shark loại Defiant 45 của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phú Quốc, Kiên Giang. METAL SHARK Sáu chiếc...