Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh » Chính trị » VN sẽ làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền quốc gia

(Chính trị) - Chủ quyền quốc gia thì sẽ không bao giờ thoả hiệp – Không có gì quý hơn độc lập tự do. Khi Tổ quốc lâm nguy thì 96 triệu người dân Việt Nam sẽ là một khối thống nhất, chúng ta không thể hổ thẹn với các bậc tiền nhân..

Trong mối quan hệ giữa nước nhỏ với nước lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thầy của nghệ thuật ứng xử. Người đã khôn khéo xây dựng và giữ gìn được mối quan hệ tốt đẹp với hầu hết các nước lớn, thậm chí ngay khi các nước lớn đó mâu thuẫn xung đột gay gắt với nhau. Từ đó, Người đã tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thậm chí, Người nhận được sự tôn trọng của cả những nước lớn đang là kẻ thù của dân tộc.

Biển, đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam

Ngày 16/7/2019, trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên.

Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, pháp luật Việt Nam.

Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam hết sức coi trọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thiện chí và sẵn sàng giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình.

Trên cơ sở đó, trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình.

Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam”.

Những bài học lịch sử trong ứng xử với phương Bắc của cha ông ta trước đây, cùng với tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là di sản vô giá cho ngoại giao Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, quan hệ quốc tế ngày nay không còn kiểu quan hệ đại bá và tiểu quốc, mà là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi.

Do đó, trong quan hệ với các nước lớn, Việt Nam đã cần cởi bỏ tâm lý nước nhỏ vốn ăn sâu trong nếp nghĩ; luôn đặt mình trong tư thế của một quốc gia độc lập, có chủ quyền và bình đẳng trong quan hệ quốc tế; không tự ti, sợ hãi, cúi đầu. Đồng thời, không kiêu ngạo hay tự huyễn hoặc vào sức mạnh của mình.

Lịch sử của chính dân tọc cho thấy, chúng ta chưa bao giờ quá tự hào vào sức mạnh của mình, hay tự ru ngủ mình trên chiến thắng trước các cường quốc. Bởi nếu không chúng ta đã phải trả giá đắt cả về an ninh, phát triển và đối ngoại.

Ứng xử với nước lớn Việt nam khiêm nhường, cẩn trọng, biết tự kiềm chế, nhưng không đồng nghĩa là sẽ nhịn nhục, cúi mình, thỏa hiệp vô nguyên tắc. Điều quan trọng trong đối ngoại là biết mình biết người, cần nhận thức rõ vị thế và sức mạnh của Việt Nam trong thế giới đương đại. Đồng thời định vị được Việt Nam nằm ở đâu trong các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong mối quan hệ hợp tác – cạnh tranh giữa các nước lớn, trong sự vận động quốc tế, khu vực, từ đó nhận thức được khả năng và những giới hạn mà mình có thể hành động.

Trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trước các nước lớn, Việt Nam luôn giữ vững nguyên tắc và lập trường, không được thỏa hiệp vô nguyên tắc hoặc để bị chèn ép. Trong đó, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là lợi ích quốc gia cốt lõi, căn bản nhất phải kiên quyết đấu tranh, giữ gìn, bảo vệ.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã cho thấy phát triển phải là động lực quan trọng hàng đầu trong mọi chính sách quốc gia. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi bảo đảm an ninh, thịnh vượng bền vững, cũng như có được sự nể trọng của quốc tế.

Việc bảo vệ cái bất biến của lợi ích quốc gia, được Đảng, Nhà nước thực hiện thông qua việc kiên định mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, nhưng ứng biến linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Điều đó cho thấy nghệ thuật ngoại giao, sự nhạy cảm chiến lược trước những thay đổi của bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay. Từ đó, nhận thức đúng đắn các thách thức và nắm bắt chính xác thời cơ để điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp với thực tế.

Muốn quan hệ bình đẳng, có sự tôn trọng và vị nể của nước lớn, thì buộc phải giữ được độc lập tự chủ, tự cường, có sức mạnh nội lực. Tiềm lực và sức mạnh tổng hợp của đất nước chính là một trong những nhân tố then chốt tạo nên vị thế “lớn” hay “nhỏ” của một quốc gia và đó là bệ đỡ quan trọng nhất cho ngoại giao.

Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa đã chỉ rõ: Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn” và Người còn khẳng định: “Mình có mạnh thì người ta mới đếm xỉa đến, mình không mạnh thì chả ai đếm xỉa đến”.

Chủ quyền quốc gia thì sẽ không bao giờ thoả hiệp – Không có gì quý hơn độc lập tự do. Khi Tổ quốc lâm nguy thì 96 triệu người dân Việt Nam sẽ là một khối thống nhất, chúng ta không thể hổ thẹn với các bậc tiền nhân.

(Theo Tạp Chí Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Phó Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!